آدرس داروخانه

کرمان، بم، خیابان امام خمینی، جنب کلینیک شهید اتحادی سپاه، داروخانه دکتر صدیقی

شماره تماس

۰۳۴۴۴۳۱۸۸۵۱
09210746304

پست الکترونیکی

info@daroomo.com

فرم تماس با ما